MEVZUAT

iş Sağlığı Ve Güvenliği  Kanunu’nun  Getirdikleri

→ 6331 sayılı iş kanunu kapsamı genişliyor.

Daha önce 50 ve üzerinde çalışanın bulunduğu işyerlerini kapsayan kanun 01.01.2014 tarihinden itibaren çalışan sayısına Bakılmaksızın tehlike ve çok tehlike sınıfına dahil işyerlerini de kapsayacak 50 nin alıtında çalışanı olan az tehlikeli işyerleri ve kamuya ait işyerlerinde kanunun zorunluluk tarihi ise  haziran 2016 olarak belirlendi.

İşyerinizin tehlike sınıfına bakın

Büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması hakkında yönetmelik ( YENİ)

iş sağlığı ve iş güvenliğinin desteklenmesi hakkında yönetmelik ( YENİ)

6331 sayılı iş kanunu

4857 sayılı iş kanunu

5510 sayılı sgk kanunu

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 

Askerî İşyerleri ile Yurt Güvenliği için Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Buİşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik

Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik 

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği 

Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına DairYönetmelik

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik 

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik

Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik 

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşlerHakkında Yönetmelik

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik 

Tozla Mücadele Yönetmeliği 

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği 

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 

Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik 

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik 

Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki ve Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik 

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik 

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik